Menu

De Groene Ontmoeting

polders

De Geerpolder, rechts van deze dijk, ligt op dit moment vier meter onder zeeniveau. Dit is niet altijd zo geweest. Duizend jaar geleden lag hier een dik veenpakket. Vanwege de groei van de bevolking in de negende eeuw, werd de drassige onbruikbare veengrond klaar gemaakt om gebruikt te kunnen worden als landbouwgrond.
Er werden slootjes gegraven om te ontwateren. Hierdoor kwam er lucht in het veen, wat het bodemleven totaal veranderde. Er kwamen insecten, bacteriën en schimmels in de bodem die de plantenresten, waar veen uit bestaat, verteerden. Hierdoor klonk het veen in en zakte de bodem van de Geerpolder. Er ontstonden grote plassen. Daarom werd de Geerpolder in 1625 voorzien van dijken en een molen. In de 19e eeuw werd het veen afgegraven voor turfwinning. Het meer dat hierdoor ontstond, werd 1867 drooggemalen door een stoomgemaal. Toen de polder weer droog was hebben boeren de grond losgemaakt en bemest en in gebruik genomen.

Links van deze dijk zie je de Meerpolder. Op deze plek lag oorspronkelijk het Zoetermeerse meer, totdat het meer tussen 1614 en 1616 door vier molens is drooggemalen om extra land voor graanteelt te creëren. Vanwege groei van de bevolking was er extra land nodig. De bodem van deze polder bestaat niet uit veen, maar uit klei.

In 1877 zijn de vier molens afgebroken en vervangen door gemaal De Nieuwe Polder. Het gebouw is nogsteeds te zien aan de rand van de Zoetermeerse Plas, maar doet geen dienst meer als gemaal en is vervangen door een pomp met een veel kleinere behuizing.

Bron: http://zoetermeermijnstad.nl/?tijdlijn=droogmakerijen#.XMgwHC-B1Bw

terug naar Polderpad