Menu

De Groene Ontmoeting

De Groene Ontmoeting verbindt mensen met hun omgeving, organiseert duurzame kringlopen en maakt het landschap beter beleefbaar.

Dit door middel van educatie, communicatie en natuur- en landschapsbeheer. Het initiatief komt van Boerderij ’t Geertje. Aanleiding is dat ’t Geertje steeds meer maatschappelijke functies vervult die verder gaan dan het eigen ondernemersbelang. Dat vraagt om een bredere organisatie waarin ook burgers en maatschappelijke partijen mee doen.
 

De Groene Ontmoeting is een gebiedsconcept, waarbij beleving, eten, leren en beheer vanuit de kringloopgedachte onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.