Menu

De Groene Ontmoeting

het prielenbos

Het Prielenbos ligt in het Noordelijkste puntje van Zoetermeer. Dit natuurbos geeft weer hoe vroeger (voor het jaar 1000) het hele gebied rondom Zoetermeer eruit zag: Drassig en bebost. We noemen het ook wel een moerasbos.

Na het jaar 1000 kwamen de mensen in dit gebied. Zij gingen de natuur naar hun hand zetten door onder andere polders te maken. Het landschap veranderde hierdoor drastisch. Begin jaren 80 ontstond hier opnieuw een stukje natuurbos. Omdat de natuur hier helemaal zijn gang mag gaan en het door de drassigheid niet overal begaanbaar is voor mensen, voelen veel vogels zich hier erg thuis. Het Prielenbos is zelfs één van de vogelrijkste gebieden van Zoetermeer. Als je rustig door het Prielenbos loopt, zullen ze zich ongetwijfeld laten horen.

Je vindt hier onder andere schaarse broedvogels als Bruine Kiekendief, Bosuil, Ransuil, Boomvalk, Sperwer, Buizerd, Dodaars, Groene Specht en Snor.

In de nazomer wordt regelmatig de IJsvogel vanuit de observatiehut waargenomen. Deze foto van de IJsvogel is ook in het Prielenbos genomen.


Opvallend zijn ook de vele paddenstoelen en amfibieën die je hier tegenkomt. De drassige ondergrond in combinatie met de beplanting vormen de perfecte habitat.

 

 

terug naar Polderpad