Menu

De Groene Ontmoeting

het gereedschap

Uit het goede hout gesneden, gegeven door moeder natuur.

Van oudsher maakt de mens gereedschap om het werk makkelijker en sneller te maken. Wat ligt er meer voor de hand dan dat je je gereedschap maakt van datgene wat in je buurt voorkomt?

Van wilg, es, els, berk en linde blijk je goed gereedschap en gebruiksvoorwerpen te kunnen maken. Dit hout kreeg dan ook de naam geriefhout. Het is zacht hout dat zich gemakkelijk laat verwerken. Op de vochtige veenbodem groeien bomen snel en ze bevatten relatief veel vocht.

Boeren gingen speciaal dit hout in de buurt van hun bedrijf planten, lekker snel voor handen.

Koos Vreeswijk is zijn hele leven al klompenmaker in Zoeterwoude. Koos heeft zijn buitenwerkplaats naast de Elzenhoeve, waar hij de wilgenbomen voorbewerkt om later op zijn werkplaats klompen van te kunnen maken. Samen met Wim van Rijn heeft hij een houten schop gemaakt, wat groter dan normaal en daarmee goed zichtbaar. Ludy Feyen heeft een supergrote bezem van wilgentakken gefabriceerd, zodat we een paar voorbeelden kunnen tonen.

 

Gereedschap

Met dank aan Koos Vreeswijk Ontwerp en uitvoering Wim van Rijn en Ludy Feyen Aanleg voorjaar 2015

terug naar Polderpad