Menu

De Groene Ontmoeting

evolutietuin

Een tuin die je naar de bron leidt van het ontstaan van de planten.
Onze wereld bestaat uit een enorme diversiteit aan flora en fauna. Dit is niet altijd zo geweest. Het is ooit ergens mee begonnen. Met een bacterie, een ééncellig beestje. Dit evolueerde zich in 7 stappen en het resultaat is fleurig.

Wandel over het stenen pad terug in de tijd en tref daar de oorsprong, de bron van het plantenrijk, toen de wereld nog uit water bestond. Als je vanuit het hart via het pad weer naar buiten loopt - langs mossen, grassen, varens, kruiden, bloemrjke planten en granen- ontdek je de evolutie van het plantenrijk in de loop der tijd.

Evolutieschema

van het plantenrijk:

Van het dierenrijk en de atmospheer:

De verschillende stappen uitgelicht

1.fotosynthese

Cyanobacteriën zijn eencellig en de eersten die zuurstof produceerden door fotosynthese. Zij staan hiermee aan het begin van de ontwikkeling van planten en dieren.

 

2.bladgroen

Groenwieren zijn de eersten waar fotosynthese plaats vond in bladgroenkorrels. Groenwieren zijn een belangrijke voedselbron voor het leven in water.

 

3.voortplanting buiten water.

Mossen zijn de eerste landplanten. Zij planten zich voort via sporen, wat het leven buiten het water voor het eerst mogelijk maakte. Mossen groeien in een vochtige omgeving en blijven klein.

4.tranportvaten

Varens behoren tot de eerste planten met vaatbundels. De vaten werken als een soort rietje. Dit maakte het transport van water en voeding mogelijk waardoor ze in de hoogte konden groeien.

5.zaden

Naaktzadigen zijn de eerste planten die zich voortplanten via zaden. Zij vormen geen bloemen en vruchten. De zaden zitten in kegels, zoals dennenappels en worden verspreid via de wind en dieren.

 

6.vruchten en bloemen

Bedektzadigen vormen bloemen en vruchten en zijn er in veel soorten. Insecten zoeken de nectar in de bloemen waarbij zij zorgen voor bevruchting. Dieren eten de vruchten en verspreiden het zaad zo over langere afstanden.

 

7.veredling

Cultuurplanten zijn planten die actief beïnvloed of aangepast zijn door de mens. Door veredeling zijn appels groter en zoeter geworden, graan levert meer op en uit wilde kool zijn broccoli en spruitjes ontstaan.

 

 

 

terug naar polderpad