Menu

De Groene Ontmoeting

de Blaarkop

De Blaarkop is een oud Hollands koeienras. Het eerste wat opvalt aan de blaarkop is de witte kop met rond de ogen zwarte of rode vlekken. Deze koe kan veel melk en vlees geven op weinig krachtvoer. Ze haalt veel voeding uit ruwvoer: gras, hooi, kuilgras. De magen van een blaarkop zijn zelfs niet geschikt voor veel krachtvoer en de koeien gaan daar dus ook geen extra melk door geven. De blaarkop is lichter dan veel andere koeienrassen en voelt zich in tegenstelling tot veel andere koeienrassen, prima thuis in nattere veengebieden.
 

oud ras

Vanaf de 17e eeuw waren de blaarkoppen een vertrouwd plaatje in de hollandse polders, maar toen de tweede helft van de vorige eeuw de landbouw intensiveerde, ruilden veel boeren de vertrouwde blaarkop in voor andere, productievere, rassen. Om deze rassen te kunnen houden in de polder moest wel het waterniveau in de polders omlaag en vanwege gevoeligere magen veranderden de gevarieerde weilanden in weilanden vol eiwitrijk, maar eentonig, engels raaigras en moest er meer krachtvoer geïmporteerd worden door de boeren. Dat leek een klein offer voor de hogere opbrengsten.

Inmiddels heeft men ontdekt dat er in de loop der jaren behoorlijke nadelige gevolgen opgetreden zijn door de lage waterstand en de eentonige weilanden: Het veen erodeert sneller dan wanneer het water hoger staat, waardoor er extra CO2 vanuit de bodem in de lucht komt. Veel weidevogels kunnen niet meer met hun snavel bij de insecten komen die nu dieper in de bodem leven. De afname in het aantal weidevogels is de laatste jaren schrikbarend gestegen. De weilanden vol engels raaigras komen de biodiversiteit en het bodemleven niet ten goede. Ook de insectenpopulatie neemt de laatste jaren dramatisch af mede vanwege gebrek aan biodiversiteit in de weilanden. Het importeren van krachtvoer voor de gevoeligere koeienrassen komt de CO2 uitstoot ook niet ten goede.

Duurzame landbouw, daar horen blaarkoppen bij

Het is tijd voor verandering in de landbouw: van intensieve landbouw naar een duurzamere vorm van landbouw. De afgelopen jaren wint de blaarkop daardoor weer aan populariteit. Het oude vertrouwde ras blijkt de ideale koe binnen de duurzamere kringlooplandbouw: Niet alleen kan de blaarkop prima gedijen onder omstandigheden waarin het andere rassen minder vergaat -nattere weilanden en meer variatie in de grassen- ook is de blaarkop een dubbeldoel-koe: De blaarkop geeft prima melk, plus dat de kwaliteit van het vlees van de blaarkop, in tegenstelling tot veel andere melkkoeienrassen, goed is. Een koe die ons eerst melk en daarna vlees geeft is uiteraard duurzamer dan wanneer we aparte koeien houden voor melk en vlees.

De Polderpanda

Bron:

land van wijk en woude

terug naar Polderpad