Menu

De Groene Ontmoeting

de uitkijk

Stap voor stap omhoog, ontdek de oever van de oude kreek.

Bovenop de wilgen uitkijkpost, zie je het groene weiland onder je liggen. Hier valt iets bijzonders te ontdekken.

Eeuwen geleden stroomde hier rivier de Rijn met zijn uitlopers het land in. Het water in dit krekenstelsel nam klei met zich mee, wat zich in de loop van de tijd afzette aan de veenlagen. Deze kleilaag bleef overeind nadat het veen inklonk.

Zodoende kun je bij kort gras nog steeds de oude kreek zien lopen.

terug naar Polderpad